Alle dei som i dag mottek tenester eller/og er samarbeidspartnarar kan gi oss verdifulle tilbakemeldingar. Jo fleire svar vi får, desto betre tenester kan vi utvikle for Bygland sine innbyggjarar og våre samarbeidspartnarar.

Kontoret er ope frå 10:00 - 15:00 alle dagar utanom torsdag.

Venleg helsing
Kathrine Hovet
Leiar NAV