To av desse har kjend smitteveg. Alle er i isolasjon og alle nærkontakter er informert. Kommunehelsetenesta følgjer opp dei som er smitta.

Det er framleis viktig å halde seg heime dersom ein er sjuk. Om du har symptom eller har mistanke om smitte, kan du bestille sjølvtestar på legekontoret.