Feilen gjer at avfuktinga og varmen på anlegget ikkje virker, bassenget kan ikkje nyttast før feilen er retta. Serviceteknikar kjem på synfaring førstkomande tysdag, og ein vil då sjå kor omfattande feilen er og evnt. kor lang tid det vil ta å få på plass naudsynte delar mv.

Dette betyr då at opninga av familiebadinga blir utsett inntil vidare.