Kjøkkenet lagar og serverer måltid til bebuarar på Byglandsheimen, i bufellesskap og omsorgsbustad. Vi tilbyr og middagsutlevering i kommunen to dagar i veka.

Følgjande personlege eigenskapar vil bli vektlagt:

  • kunnskap om hygiene
  • du er positiv og samarbeidsvillig
  • du er opptatt av kvalitet og eit godt resultat

Vaktene vil i hovudsak bli avtalt på førehand, men det kan kome førespurnad på vakter på kort varsel.

Ta kontakt med avdelingsleiar Byglandsheimen, Miriam Honnemyr på telefon 90 83 92 22 eller på e-post miriam.honnemyr@bygland.kommune.no