Rettleiaren er utarbeidd av www.overgrep.no i samarbeid med Landsforeningsen for voldsofre og Utsattmann.

I rettleiaren har dei samla svar på vanlege spørsmål frå dei som er utsette for alvorlege straffbare forhold, og nokre nyttige erfaringar.

Du finn rettleiaren nedanfor under "Vedlegg"