I webinaret går dei gjennom reglane for gjennomføringsplan, kva den skal innehalde og kva som er målet med planen.

Webinaret er gratis. Det er i utgongspunktet tilpassa byggesakshandsamarar i kommunen, men vil og kunne vere relevant for andre.

Webinar om gjennomføringsplan i byggesaker - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)