Kven får den 3. dosen?

Pasientar med alvorleg svekka immunforsvar vil få tilbod om 3. vaksinedose.

Dei som ikkje har fastlege i kommunen, eller er under behandling i spesialisthelsetenesta må ha dokumentasjon på at dei kan få 3. dose. 

 Dei dette gjeld, kan kontakte Kjersti Plathe på tlf. 952 15 572.

Dette er:

Gruppe 1:

  • organtransplanterte
  • menneske med alvorleg og moderat primær immunsvikt
  • dei som er i aktiv dialysebehandling og pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5
  • dei som har avansert eller ubehandla hiv-infeksjon

Gruppe 2:

  • pasientar med pågåande betydeleg immundempande behandling av annan årsak
  • kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immundempande behandling
  • pasientar som av ansvarleg legespesialist blir vurdert til å ha svært nedsett immunforsvar, og som ikkje inngår i ei av gruppene ovafor

 

Innkalling

Legekontoret har ei oversikt over aktuelle pasientar, og Bygland kommune vil kalle inn alle som er aktuelle for den 3. dosen.