Bakgrunnen for dokumentet er krav frå kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla og Kristiansand. Høyringsfrist er 1. desember 2021.

Meir om krav frå kommunane og revisjonsdokumentet finn de ved å gå inn på heimesida til NVE.

Kontaktpersonar

Bygland kommune
Inge Olav Fjalestad, T: 37 93 53 51, E: inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Oda Bjærke, T: 22 95 98 51, E: odbj@nve.no

Otteraaens Brugseierforening (OB)
Grunde Johnsen, T: 37 93 67 06, E: grunde.johnsen@otrakraft.no