Kva inneheld kurset?

  • Dei ulike demenssjukdomane v/lege Hallvard Mosdøl
  • Tap, sorg og sorgreaksjonar hos personar med demens og deira pårørande v/lege Anette Skarshaug Skeie
  • Praktiske utfordringar i kvardagen - Tekniske hjelpemidlar v/ergoterapeut Linda Beathe Dalane
  • Helse- og omsorgstenester. Kva finns og korleis søke om hjelp?
  • Bruk av musikkbasert miljøbehandling v/Katrine Homdrum,rådgjevar helse og omsorg
  • Kommunikasjon og samhandling til personar med demens v/psykiatrisk sjukepleiar Hanne Wold og ergoterapeut Ingunn Norschaug
  • Vergeordning. Legalfullmakt. Framtidsfullmakt (Informasjonsfilm)

Praktiske opplysningar

4 digitale kurskveldar frå kl. 18:00 til ca. 19:30

Siste påmeldingsfrist: 17.10.21

Påmelding

Skann QR-koden som tek deg til eit påmeldingsskjema, ring eller send e-post til koordinator.

Namn: Signe Telhaug - koordinator i Hukommelsesteamet
Telefon: 945 20 970
E-post: signe.telhaug@e-h.kommune.no

QR-kode for påmelding

 5F 2ycx 8P 8AqT 3kOHS 6bHcAAAAASUVORK 5CYII=