Innspel

Du kan sende inn innspel om endra arealbruk for eit område, eller viktige omsyn kommunen bør vurdere under arbeidet med planen. Dersom innspeleg gjeld endra arealbruk, må det leggast ved eit kartutsnitt som tydeleg markerer området det gjeld.

Bruk helst skjemaet under for å sende inn  arealinnspel. Alternativt kan du sende det til post@bygland.kommune.no eller til Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland

HER finn du skjemaet du skal bruke om du ønskjer å kome med innspel til arealdelen