Bygland Frivilligsentral tilbyr Foreningsportalen etter eit ønskje som kom fram på dialogmøte Frivilligsentralen har arrangert. Dette håper vi kan bli ei nettside som viser fram ditt lag eller foreining på ein god måte.

Her ligg det ein kalender der laget ditt kan registrere aktiviteten på etterkvart.

På den måten vil nye innbyggarar, besøkande og alle andre kunne sjå kva de driv med, kvar og når.

Dette er ei gratis løysing for dykk, kostnadane blir dekka av Frivilligsentralen.

MEN, vi treng oppdaterte opplysningar. Mykje opplysningar blir henta frå Brønnøysundregisteret, men der har ikkje alle registrert kontaktinfo. Difor ber vi deg som er med i eit lag eller foreining sjekk om ditt lag er der, og om opplysningane stemmer!

Du kan sende inn oppdatert info på PM på https://www.facebook.com/bygland.frivilligsentral eller på e-post: anne.fauske@bygland.kommune.no

Her er lenka til foreningsportalen: Foreninger i Bygland (foreningsportal.no)