I vår kommune er det Norsk sjukepleiarforbund og Utdanningsforbundet som tilhøyrer UNIO, og vi har pr. d.d. ikkje fått varsel om streikeuttak her hjå oss.

Vi kjem i såfall med meir informasjon.