For Bygland og Evje og Hornnes sin del, vil skulane og barnehagane følgje gult nivå i tida framover