Høyrselskontakt

Høyrselskontakten starta opp 10. mai og held fram ut september 2021.

Kontaktinformasjon og timebestilling: 

Namn: Cecilie Myhre
Telefon: 90 36 83 70 (ho har telefontid kvar onsdag mellom 08:15 og 09:00, samt måndagar når ho er i Bygland. Ho svarer då mellom konsultasjonar og anna)
E-post: cecilie.myhre@e-h.kommune.no

Nærvær i Bygland: 

Ho kjem til å vere tilstades på UV-rommet på Byglandsheimen desse dagane frå kl. 09:15 - 14:00:

  • 31. mai
  • 14. juni
  • 5. juli
  • 30. august
  • 20. september
  • Timebestilling i regi av sjukehuset på onsdagar gjeld framleis
  • Drop-in på onsdagar på Evje gjeld, men er per no timebestilt via Hørselsentralen pga korona. Hørselsentralen telefon: 37 01 45 40 (mellom kl. 09:30 og 11:30)

 

Synskontakt

Det er kommunen sin ergoterapeut som fungerer som synskontakt.

Kontaktinformasjon:
Namn: Andreas Hammervold Isaksen
Telefon: 922 01 872
E-post: andreas.hammervold.isaksen@bygland.kommune.no