Det er den generelle smittesituasjonen i Noreg som avgjer nivået vi skal følge.

Regjeringa har i pressemelding 27. mai 2020 informert om at det er forsvarleg å nedjustere smitteverntiltaka frå raudt til gult nivå frå 2.6.
Kommunen vil få på plass rutinar og tiltak i barnehagen i tråd med oppdatert veileder i løpet av veke 23.