Til stades: Sigbjørn Åge Fossdal, Åsulv Horverak, Aasmund Lauvdal, Knut Olav Forgard, Rune Larsson og Jorunn Sørlie Tveiten

Status pr. 28.05.20 kl. 09:00

  • Ingen nye smitta
  • 2 personar i karantene (på grunn av innreise frå utlandet)
  • Det blir ikkje fleire faste møte, kun innkalling ved behov
  • Kommunedirektør skal på eit møte med «minisjukehuset» i Kristiansand neste veke
  • Pleie og omsorgsinstitusjonar og skulane opnar fullt, tilpassa nasjonale retningsliner
  • Der kjem retningsliner på «opninga» av Byglandsheimen
  • Arrangørar av arrangement må framleis lage smittevernplan
  • Kommuneoverlegen startar opp att med pasientar frå og med juni månad. Tysdagar og torsdagar