Gebyr for feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn inngår i dei kommunale avgiftene som blir sette av kommunen. Du betalar eit årleg gebyr uavhengig av kva tid feiing og tilsyn blir gjennomført.

HER kan du lese meir om dette.

Feiing og tilsyn på byggverk

Ifølgje ny forskrift skal feiaren sjekke brannsikkerheita og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsbustader på lik linje med vanlege bustader.

HER kan du lese meir om dette.