Ekstraordinære tilskot til kulturtiltak

Som følge av Covid-19 utbrotet, lyser Agder fylkeskommune ut ekstra midlar til innovative løysingar innan kunst- og kulturformidling.

Prosjektet må kunne gjennomførast med dei smittevernreglane som gjeld frå 15. juni. Tilskot blir fordelt med fokus på geografisk spreiing og på ulike størrelsar av prosjekt.

Søknadsfrist 5. juni

SØK HER