Til stades: Sigbjørn Åge Fossdal, Åsulv Horverak, Aasmund Lauvdal, Kjersti Plathe, Knut Olav Forgard, Rune Larsson og Jorunn Sørlie Tveiten

Status pr. 20.05.20 kl. 09:00

  • Ingen nye smitta
  • 5 personar i karantene (på grunn av innreise frå utlandet)
  • Vi held fram med møte ei gong i veka
  • Barnehagar og skular er godt i gong. Gode tilbakemeldingar
  • Nytt møte om hospitalsamarbeid med Kristiansand i neste veke
  • Massetesting. Tallet er redusert, vi kan klare testing med det nye tallet via helsetenesta
  • Det er bestilt hurtigtestar
  • Ein presiserer at avstand mellom menneske framleis er 1 meter!