Formannskapet handsama Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023 i møte den 19.11.2019.
Dokumenta er lagde ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, og du finn dei og lenger nede på sida.

Årsbudsjettet og øknomiplanen skal handsamast av kommunestyret i møte den 11.12.2019.

Høyringsfrist 9.12.2019.

Bygland 20.11.2019
Sigbjørn Åge Fossdal
ordførar

Annonse - offentleg ettersyn

Formannskapet sitt vedtak

Saksframlegg - Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023

Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023