Om sjekk og behandling for lus skjer samstundes, ser det ut til å redusere talet på hodelustilfelle over tid. Ein kan difor spesifikt oppmode foreldre og føresette til å ta lusesjekken helga 8. - 10. mars, med fortløpande behandling om det er naudsynt. Det er lurt å undersøke heile familien samstundes.

Om ein oppdagar smitte, bør foreldra varsle skole eller barnehage.

Les meir om kampanjen HER.

Les meir om hodelus HER