Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder har fått fylkesvise tildelingar frå Klima- og miljøprogrammet i jordbruket.

HER kan du lese meir om kva tiltak Fylkesmannen prioriterer i 2019

Om du ynskjer å søkje på midlar, kan du lese meir om søknadsrutinane HER