Her kan du lese brevet frå Agder politidistrikt:

"AGDER POLITIDISTRIKT STARTER MED NETTPATRULJE


Mandag 11. februar går Agder politidistrikt live med en egen nettpatrulje på Facebook. Nettpatruljen skal være tilstede og drive forebygging på internett. Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen. Tilstedeværelse på rett sted til rett tid bidrar til å opprettholde denne tryggheten – også på nett.

Sosiale medier er et viktig møtested for befolkning og politi, og kan bygge tillit, skape trygghet, forebygge lovbrudd og ulykker og bidra til operativt politiarbeid i form av tips. Strategien for bruk av sosiale medier i politiet (besluttet mars 2018) forutsetter et nært samarbeid mellom kommunikasjonsfaglige og politifaglige miljøer både nasjonalt og i politidistrikt.

Etablering av "Politiets nettpatrulje-Agder" innebærer at befolkningen kan møte politiet på nett, i første omgang Facebook, og spørre oss om råd, få veiledning, samt tipse oss om de ser noe de synes politiet burde vite.

Gjennom nettpatruljen vil politiet "patruljere på internett" og forebygge og avdekke kriminalitet og være nær innbyggerne i Agder. Dette er en viktig del av Nærpolitireformen.

Med "Politiets nettpatrulje- Agder" åpner Agder politidistrikt for første gang opp for toveiskommunikasjon med befolkningen på internett. Det betyr at politiets nettpatrulje også være i dialog med innbyggerne i Agder.

"Politiets nettpatrulje- Agder" skal ha et særlig fokus på forebygging blant barn og unge, samt deres foreldre.

Nettpatruljen vil fra 11. februar være tilgjengelig på Facebook her: https://www.facebook.com/nettpatruljenagder/

Agder politidistrikt
Gordon Petterson
Leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning
Julia Bergmann
Innføringsansvarlig "Politiets nettpatrulje – Agder"