Praktisk bruk av skogbruksplan 4 t, 1 kveld + 1 dag 20. og 23. februar
Skogsdrift med landbrukstraktor 15 t, 2 dagar 8. og 9. mars
Plantevernmidlar - grunnkurs 2 kveldar + 1 dag 21. mars og 11. - 12. april
Stell og vedlikehald av motorsag 4 t, 1 kveld 28. mars
Hogstteknikk 15 t, 2 dagar 29. - 30. mars
Forynging (planting) 4 t, 1 kveld 6. mai
Ungskogpleie 10 t, 1 kveld + 1 dag 13. - 14. juni

For meir info, sjå http://www.skogkurs.no

Påmelding til: Kursinstruktør Kjell Arne Rosseland på tlf 918 35 575 eller skogbrukssjef Inge Olav Fjalestad på tlf 379 34 755.