Strøsand kan hentast ved kommunen sine driftslokale på Nesmoen under halvtaket der gul hjullaster står parkert. Opningstida er frå kl 08:00 til 15:00 på kvardagane. Der skal stå spade til å fylle medtatte bøtter e l.

Ved eventuelle spørsmål tak kontakt med driftsleiar på tlf 945 32 945 eller tlf 918 63 403.