Bygland kommune sitt hovudnummer 37 93 47 00 
    
OrdførarLeiv Rygg Langerak 945 32 955
VaraordførarVidar Frøysnes 481 48 567
    
RådmannAasmund Lauvdal37 93 47 12954 96 178
    
Rådmannen sin stab   
    
Plan og utvikling   
Leiar/ass.rådmannKåre Einar S. Larsen 905 85 268
Fagleiar PlanSonja Lien Skjevrak 901 51 154
Ingeniør byggesakLiv Elin Frøysnes Berg 913 55 771
    
Økonomi- og næring   
ØkonomileiarKnut Olav Forgard 416 68 308
Løns- og næringsmedarbeidarLiv Åsne A. Andersen 911 34 810
ØkonomimedarbeidarAnne Brit Lien37 93 51 41 
ØkonomimedarbeidarVakant37 93 52 81 
    
Personal- og administrasjon   
StabsleiarValborg Attestog 911 97 002
Sakshandsamar/nestleiarRune Larsson37 93 53 58913 38 585
ArkivleiarJorunn Sørlie Tveiten37 93 56 74 
KulturleiarAnne Fauske 945 10 770
BiblioteksjefMari Rygg 945 22 025
SentralbordSusanne Hegenscheidt37 93 47 00 
Pedagogisk rådgjevarVakant  
    
Teknisk drift og forvaltning   
Tenesteleiar/JordbrukssjefKjell Øyvind Berg37 93 40 52918 63 403
Skogbrukssjef / NestleiarInge Olav Fjalestad37 93 53 51 
Driftsleiar uteseksjonenFredrik Langfeldt 945 32 945
IngeniørInger Siri Lidi 952 10 915
FiskebiologArne Vethe37 93 47 59478 80 120
SakshandsamarEven Simensen 913 47 332
Leiande reinhaldarHilde Helle 951 33 997
Teknisk vakt (kveld og natt)  970 04 745
    
NAV - Kommunale tenester   
Leiar NAV - ByglandAnne Tordis Skjeggedal55 55 33 33 
Sosial / folkehelsekoordinatorLeif Sigurd Helle55 55 33 33 
FlyktningkonsulentAnne Løyland55 55 33 33 
SosialkonsulentAnne Thea O. Malme55 55 33 33 
    
Tannklinikken i Bygland 37 93 40 88 
    
Setesdal barnevern Kari Nomeland-Strømsøe37 93 75 00482 27 643
    
PLEIE OG OMSORG   
Tenesteleiar pleie og omsorgKåre Einar Larsen 905 85 268
Avdelingsleiar ByglandsheimenAnne Vegusdal 913 59 615
Avdelingsleiar Open OmsorgCamilla Verdal 909 52 859
Avdelingsleiar HabiliteringCamilla Verdal 909 52 859
Vaktrom Byglandsheimen 37 93 53 98945 32 942
Vaktrom Open omsorg 37 93 53 98 
Open omsorg mobiltelefon 1  95 23 46 32
Open omsorg mobiltelefon 2  97 15 41 82
Open omsorg mobiltelefon 3  97 79 91 82
    
HELSE    
Tenesteleiar HelseKjersti Plathe 952 15 572
KommuneoverlegeÅsulv Horverak 419 29 300
HelsesjukepleiarMargrethe Mosdøl 476 23 122
Helsesjukepleiar-skolehelsetenestaBerit Susanne Nordstrand 901 45 680
    
LegekontoraBjørg Uleberg  
ByglandTelefon37 93 47 30 
 Faks37 93 47 31 
ByglandsfjordTelefon37 93 47 30 
 Faks37 93 52 42 
    
HelsesjukepleiarMargrethe Mosdøl 476 23 122
Helsesjukepleiar- skolehelsetenestaBerit Susanne Nordstrand 901 45 680
JordmorEllen Cecilie Møllen 902 58 724
Vakttelefon jordmor  903 64 272
FysioterapeutAslaug Simonstad Sitje 907 73 194
    
Psykisk helse- og rus   
AvdelingsleiarKjersti Plathe 952 15 572
SpesialhjelpepleiarRønnaug Kvaale37 93 47 30959 12 920
VelferdsviterWenche Skarpengland 906 45 731
Aktivitør dagsenter (kvar torsdag)Ingunn Helleland  415 86 327
    
Distriktstannlækjar  37 93 47 39/37 93 01 95 
    
OPPVEKSTSENTRA   
Byglandsfjord oppvekstsenter   
Tenesteleiar/RektorKatharina Skavoll 909 99 745
Ass. tenesteleiarLiv Dagny Skjeggedal 907 56 778
Lærarrom 37 93 52 49 
Barnehagen  945 10 326
SFO  481 06 217
    
Bygland Oppvekstsenter   
Tenesteleiar/RektorGunnar Olav Attestog37 93 49 60909 26 140
Kst. tenesteleiar barnehageSigrid Greibrokk 957 46 056
Ass. tenesteleiar skuleIrene Moe37 93 53 71976 60 811
    
Bygland Frivilligsentral   
Dagleg leiarAnne Fauske 945 10 770
    
Prestekontoret    
SokneprestKjell Steinbru 473 28 475
KyrkjeverjeOlav Nilsen 982 99 711
    
Skatteoppkrevjaren i Evje og Hornnes og Bygland   
SkatteoppkrevjarBente Lantz37 93 23 11 
    
Setesdal revisjonsdistrikt IKS 37 93 23 00 (Evje og Hornnes kommune) 
    
    
Setesdal Brannvesen IKS   
BrannsjefJerry Remme37 93 00 79 
Avdelingsleiar, førebygjandeEgil Kvitne37 93 32 46 
BranninspektørOlav Nese37 93 32 46975 79 226
Overordna befalsvakt  916 69 104
    
Interkommunal veterinær   
VeterinærOlav Robstad 481 17 984
    
Agder Sekretariat   
UtvalssekretærKjell Ivar Hommen38 35 14 09975 10 298
UtvalssekretærWilly Gill38 35 52 77909 56 246