Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. februar:

Klarer vi å få kontakt med deg?

Når vi etterkvart skal sende SMS eller ringe til deg som står for tur til vaksinering, eller om vi t... Les meir

Kunngjeringar

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

Utsett søknadsfrist: 10. mai.
Bygland kommune har fått 500.000 kr i ekstraordinære statlege midlar for å hjelpe lokale verksemder som er særleg hardt råka økonomisk av covid-19-pandemien. Dette gjeld særleg støtte som kompenserer verksemder som har hatt ekstra kostnadar eller bortfall av inntekter som følgje av smitteverntiltak og nedstenging. Støtta skal kompensere verksemder som fell utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Kommunen informerer 2020

Akselrestriksjonar

Frå og med fredag 26.3.21 kl. 08:00 blir det med heimel i Veglova §7 innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar pga teleløysing

Aksellast
1