Verdiar:

 

  • Stolt
  • Framsynt
  • Løysingsorientert
  • Truverdig
  • Lojal

Hausten 2013 blei det gjennomført leiaropplæring i kommunen i regi av KS Agder. Som ein del av denne opplæringa arbeidde vi fram felles verdiar for kommunen.
Desse verdiane er forankra i leiinga og med dei tillitsvalde.