Bygland ungdomsklubb

Ungdomsklubben

Bygland har ein ungdomsklubb som er open to dagar i veka, måndag og onsdag

Ungdomsklubben held til i heradshuset. Her har dei diskotek, datamaskiner og anna utstyr som dei kan halde på med.

Det er tilsett ein ungdomsarbeider i 25 % stilling på klubben.

Klubben er eit populært og positivt tilbod for ungdomen i Bygland kommune. Ungdomsklubben arrangerer nokre gonger joleball, turar, linkinger, eller fotballkampframsyningar i løpet av året.

Kontaktinformasjon

Bygland kommune
Kommunehuset
4745 Bygland

Tlf. 37 93 47 00
epost: post@bygland.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal