Sanden kan bli henta på kvardagar mellom 07:30 - 15:00 (i arbeidstida). 

Sanden er plassert under tak ved traktorgarasje (det vil bli hengt opp skilt). Den enkelte må ha med bøtte til sanden. Det vil bli sett ut spade.
Det skal vere høve til å hente sand i mindre mengder (bøtter/posar) for å strø gangveg/trapp og liknande.

Med helsing
Bygland kommune
Drift og forvaltning