Alle søknadar om spillemidlar må bli sendte elektronisk til den kommunen der anlegget blir bygt.
NB Alle søkjarane må vere registrerte i Brønnøysundregisteret.

Den nye søknadsportalen er tilgjengeleg frå 1. oktober 2017
Adressa til portalen er: https://www.anleggsregisteret.no/

Informasjon om tilskotsordningane vil utover hausten 2017 bli oppdatert på desse sidene:

Idrettsanlegg:
http://www.austagderfk.no/idrettsanlegg

Kulturarenaer:
http://www.austagderfk.no/kulturarenaer

Du kan rette spørsmål til:
Idrettsrådgiver Nils André Gundersen
Mobil: 48 11 74 38