Setesdal barnevern er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bykle, Valle og Bygland. Valle kommune er vertskommune.

Kontaktinformasjon
Postadresse: P.b. 4, 4747 Valle
Besøksadresse: Helsehuset, 4747 Valle
Telefon: 94 51 48 23
Epost: marie.johnsen@valle.kommune.no