Rådmannen er øvste administrative leiar for den kommunale organisasjonen, og har fått delegert ansvaret for forvaltninga av kommunen sitt vedtekne budsjett.

Kontaktinformasjon
Post-/besøksadresse: Sentrum 18 , 4745 Bygland
Telefon: 37 93 47 12
Mobiltelefon: 95 49 61 78
Epost: aasmund.lauvdal@bygland.kommune.no

Bygland kommune har sentralt postmottak, og det er ynskjeleg at elektronisk post blir sendt til: post@bygland.kommune.no