Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ose bygdesenter

Oppstart av områderegulering og detaljregulering

Bygland kommune startar planarbeid for Ose bygdesenter PlanID201601 med bakgrunn i kommuneplan for Bygland kap. 1.4; jf. plan- og bygningslova §§12-2, 12-3 og 12-8.
Framlegg til planområde rører ved 57 registrerte eigedomar/heimelshavarar, samt tilgrensande areal i Otra og riksveg 9, Setesdalsvegen