Strandliv

Strandsoneplanen

Strandsoneplanen blei endeleg stadfesta i kommunestyret den 07.05.2015
2015-07-15
Puslespill

Detaljreguleringsplan for Stigemo Hyttefelt

Detaljreguleringsplanen for Stigemo hyttefelt med føresegner vart godkjent i kommunestyret den 07.10.2014, sak 64/14.
2015-01-14
Reguleringsplan

Detaljreguleringsplan for Grimsdalen hyttefelt

Detaljreguleringsplanen for Grimsdalen hyttefelt vart godkjent av kommunestyret 10.12.14, sak 80/14.
2014-07-15
Frå Prostøyl i Dyraheio

Heiplanen

Den 27. april kom brevet frå Miljødirektoratet om at forvaltningsplanen er endeleg godkjent.
2014-01-24
Hassel - kommuneblomen til Bygland

Kommuneplanen

2014-01-22
Reguleringsplan

Detaljreguleringsplan for hytteområde Troverk og Øyardalen

Detaljreguleringsplanen for hytteområde Troverk og Øyardalen vart godkjent av kommunestyret 17.06.14, sak 50/14.
2013-11-05
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal