Annonse

Kart over planområde

Prosjektplan

Prosjektdokument - Statens vegvesen

Heimelshavarar

Saksframlegg

Eventuelle kommentarar, merknader eller opplysningar som er relevant for planarbeidet kan sendast skrifteleg til Bygland kommune, DFV, Sentrum, 4745 Bygland

Innan 23. januar 2017

På nyåret 2017 vert det halde ope folkemøte om planarbeidet.  Møtet vert annonsert i Setesdølen og på kommunen sine heimesider.  Spørsmål om planarbeidet kan rettast til tenesteleiar Kjell Øyvind Berg tlf. 37934756 epost: kjell.oyvind.berg@bygland.kommune.no eller prosjektleiar Vidar Frøysnes tlf. 37934706 epost: vidar.froysnes@bygland.kommune.no