Kommunestruktur

Ny kommunestruktur

Regjeringa vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre ei kommunereform. I samband med dette arbeidet, vil me på denne sida prøve å orientere så godt me kan om kva som skjer i prosessen. Det vil bli lagt ut referat, lenker og annan informasjon som kan vere interessant.

Den 10.12.2014 i sak 84/14, vedtok kommunestyret i Bygland kva ulike alternativ dei vil skal utgreiast i samband med kommunereforma. HER kan du lese saksutgreiinga og protokollen.

Alternativ Indre Agder
Referat frå møte 15.12.2014

Referat frå møte 09.01.2015

Referat frå møte 19.01.2015

Presentasjon frå folkemøte i Bygland 29.04.15

 

Setesdalsrapporten finn du Her 

Langfjella-rapporten finn du Her 

Indre Agder - rapporten finn du Her
 - Funksjonar og arbeidsplassar i kommunane finn du Her
- Indre Agder - økonomiske konsekvensar finn du HER

Det var folkemøte om kommunereforma 17. juni, les meir om dette Her


 

 

 

Kontaktinformasjon

Bygland kommune
4745 Bygland

T: 37 93 47 00
E: post@bygland.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal