Den 10.12.2014 i sak 84/14, vedtok kommunestyret i Bygland kva ulike alternativ dei vil skal utgreiast i samband med kommunereforma. HER kan du lese saksutgreiinga og protokollen.

Alternativ Indre Agder
Referat frå møte 15.12.2014

Referat frå møte 09.01.2015

Referat frå møte 19.01.2015

Presentasjon frå folkemøte i Bygland 29.04.15

 

Setesdalsrapporten finn du Her 

Langfjella-rapporten finn du Her 

Indre Agder - rapporten finn du Her
 - Funksjonar og arbeidsplassar i kommunane finn du Her
- Indre Agder - økonomiske konsekvensar finn du HER

Det var folkemøte om kommunereforma 17. juni, les meir om dette Her