Lokalmedisinske tenester

Lokalmedisinske tenester

Setesdalssamarbeid mellom Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes kommunar

Lokalmedisinske tenester Setesdal er eit interkommunalt helsesamarbeid der Evje og Hornnes kommune er vertskommune.
Helseeininga er lokalisert til Sentrumsbygget på Evje. 

LMT Setesdal består av: Leiar, ruskoordinator, systemansvarlig IKT helse og omsorg, koordinator for Hukommelsesteamet, kreftkoordinator og audiograf (hørsel), samt prosjektleder og prosjektmedarbeider i psykisk helse og rus. I tillegg bidrar spesialisthelsetenesta med kardiologtjeneste ein dag i veka.

 

Les meir om:

Kontaktinformasjon

Lokalmedisinske tenester i Setesdal
Kasernevegen 19
4735 Evje

Leiar og samhandlingskoordinator:
Ellen Benum - 908 76 466
ellen.benum@e-h.kommune.no

 

Logo LMT - liten

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal