Bygland legekontor: 
Kommunelege Åsulv Horverak har nå pasientbehandling på Bygland legekontor tysdag, onsdag, torsdag og er kommuneoverlege i Bygland på fredag.
Han har utvida pasientlista til 500 og har nå ledig kapasitet.  
Han kjem til å ha kontordag på onsdag på Byglandsfjord saman med turnuslegen når dette kontoret er ferdig ombygd.  

Ordinære opningstider for legekontora:

Bygland legekontor:

 

Måndag

09:00 – 15:00

Tysdag

09:00 – 15:00

Onsdag

 09:00 - 15:00 (B.fjord stengt pga ombygging)

Torsdag

09:00 – 15:00

Fredag

 09:00 - 15:00 (B.fjord stengt pga ombygging)

 

 

Byglandsfjord legekontor

Midlertidig stengt på grunn av ombygging

Onsdag

 

Fredag

 

NB! Du kan bestille time hjå legen via SMS/internett på www.legeisetesdal.no