To hestar

Jordbruk i Bygland

Jordbruket i kommunen er ei viktig næring. I tillegg til å vere leverandør av sikker og god mat, så er næringa viktig fo...
2014-01-28
Lam

Tilskot til jordbruksføremål

Kommunestyret i Bygland løyver kvart år i budsjettvedtaket midlar til ei tilskotsordning som skal stimulere til auka akt...
2014-01-20
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal