Gratis og lett tilgjengeleg for ungdom opp til 20 år! Samtale, rådgjeving og helseopplysning.

Turnuslege Hilde Fjermestad er tilgjengelig på helsestasjon for ungdom i kommunehuset frå 15.30-17.00 på følgjande datoar
Tysdag 24.oktober,  Tysdag 31. oktober, Tysdag 7. november, 
Tysdag 14. november, Tysdag 21. november, Tysdag 5. desember, 
Tysdag 12. desember, Tysdag 9. januar, Tysdag 16. januar, 
Tysdag 23. januar, Tysdag 30. januar, Tysdag 6. februar, 
Tysdag 13. februar, Tysdag 27. februar.  

Legekontoret kan og gi legetimar i regi av helsestasjon ved behov.  Telefon 37 93 47 30 

Vanlege tema:

  • Kost/ernæring
  • Livsstil/kropp/helse
  • Seksualitet/prevensjon/helse
  • Smitte
  • Rusmiddel/tobakk og snus
  • Venner/einsemd/mobbing
  • Tap/sorg
  • Psykisk helse

Helsesyster: Margrethe Mosdøl, tlf 476 23 122