Penger

Gebyrregulativ for kommunale tenester

Bygland kommune har samla alle gebyr og avgifter i eit eige regulativ. Dette vert oppdatert og forankra i Kommunestyret kvart år. Her finn du  prisen på utleigebustadar, barnehageplassar, offentlige avgifter, byggesaksgebyr og anna nyttig.

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal