Fysioterapi

Fysioterapi

Tenesta går inn som ein del av helsetilbodet til kommunen. Du kan få tilbod om nødvendig fysioterapi i samband med førebyggjande helsearbeid, ved behandling av sjukdom eller skade.

Tenesta kan hjelpe til med mellom anna
• undersøkingar
• funksjonsutgreiingar / motorisk vurdering
• utforming og oppfølging av tiltak
• behandling
• gruppetrening
• opplæring og fagleg undervisning

Kontaktinformasjon

Fysioterapeuten i Bygland
Aslaug Simonstad Sitje
4745 Bygland

Tlf. 907 73 194

Epost: aslaugsimonstad@gmail.com

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal