• «Frå stagnasjon til vekst» utgreiing om kommunestruktur i Setesdal v/Oxford Reserach

  • «Indre Agder» Bygland – Evje og Hornnes – Åseral og «Langfjella» v/Ordførar og rådmann

Ordskifte og meiningsytringar. Uhøgtideleg stemningsmåling.

Utgreiingane for dei ulike alternativa finn du på Bygland kommune sine heimesider.

Kommunestyret tek stilling til kva alternativ Bygland skal gå vidare med i kommunestyremøtet 17. juni.

 

                                                                                                                    Ordførar