Formannskapet handsama Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2021 i møte den 28.11.2017.
Dokumenta er lagde ut på kommunehuset og du finn dei lenger nede på denne sida.

Årsbudsjettet og økonomiplanen skal handsamast av kommunestyret i møte den 13.12.2017.

Høyringsfrist: 08.12.2017.

Bygland 29.11.2017
Leiv Rygg Langerak
Ordførar

Annonse offentleg ettersyn

Formannskapet sitt vedtak

Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2021

Gebyrregulativ 2018