Arealplan

Arealplan

Desse sidene er under utvikling. Meir stoff vil difor kome etterkvart

 

Nedanfor er lenker til forskjellig informasjon vedk. arealplan.

Korleis lage ein plan?

Skjema for bestilling av oppstartsmøte for reguleringsplanar

Endring og oppfylgjing av plan

Planlegging (Kommunal- og modernisringsdepartementet)

Planlegging (Miljøkommune.no)

Rettleiar om planlegging etter plan- og bygningsloven

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal