Bygland oppvekstsenter

 • Bygland barnehage/SFO
 • Bygland skule

Byglandsfjord oppvekstsenter

 • Byglandsfjord barnehage/SFO
 • Byglandsfjord skule

Drift og forvaltning

 • Kommunal vassforsyning
 • Kommunalt avløp
 • Renovasjon
 • Kommunale vegar
 • FDV av kommunale bygg
 • Grøntanlegg inkl. kyrkjegardar og idrettsanlegg
 • Landbruk-, natur- og miljøforvaltning
 • Plan/bygg, viltstell og fiskebiolog

Helse

 • Legeteneste
 • Psykiatri og rus
 • Fysioterapi
 • Helsesyster
 • Jordmor
 • Næringsmiddelkontroll

Pleie og omsorg

 • Byglandsheimen (institusjon)
 • Open omsorg (heimebaserte tenester)
 • PU-tenesta