Strand Sommar Stakkejenter Frukttre i bløming Dampbåten Bjoren Skoglandskap
Kommunen informerer

Bygland kommune innfører nytt sakshandsamingssystem

måndag 08.05.2017
Bygland kommune, saman med resten av Setesdal, vil i løpet av denne veka få nytt sakshandsamingssystem. Det vil medføre forseinkingar på både postregistrering og vidare sakshandsaming
Kommunen informerer

Bygdemøte i Åraksbø

tysdag 25.04.2017
Aust-Agder fylkeskommune byr inn til Informasjonsmøte om program m.v. for 800-årsjubileum for Haugenloptet, torsdag 4. mai kl 18:00 i skulehuset i Åraksbø  
NAV

Nye opningstider for NAV Bygland

fredag 07.04.2017
Frå og med tysdag 18 april er det nye opningstider for NAV Bygland
Puslespill

Kjenner du til rådgjevingstilbodet i Organisasjonen Voksne for Barn?

fredag 07.04.2017
Rådgjevingstilbodet består i dag av telefon, webteneste og chat. Her kan foreldre, fagfolk og andre vaksne få råd og rettleiing når dei er bekymra eller bare litt usikre med tanke på barn og...
Gamalt hus

Gratis seminar

fredag 07.04.2017
SINTEF Byggforsk arrangerer gratis seminar for byggmeistarar, arkitektar, bustadeigarar, byggevareleverandørar og handverkarar om oppgradering av småhus
Otravassdraget - Foto: Kjell Øyvind Berg

Presentasjonar frå folkemøte

fredag 07.04.2017
Under folkemøte om revisjon av konsesjonsvilkåra i Otravassdraget kom det fram ynskje om at vi skulle legge ut presentasjonane frå møte. Det er lagt til nokre fleire presentasjonar
Villrein. Foto: Inge Olav Fjalestad

Ta omsyn til villreinen i påskefjellet!

fredag 07.04.2017
Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder oppmodar alle om å ta omsyn til villreinen i påskefjellet!
Påskeegg

Opningstider i påska

fredag 07.04.2017
Nedanfor finn du opningstid for legekontor, bibliotek, helsestasjonen og kommunehuset i påska
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal